pozvánka a program sympózia, seznam 223 účastníků (z VS Ingstav ČeV a J. Pressfreund), cca 12 s. vč. poznámek