Reklamní stránka na 2. straně obálky časopisu Ekonomika stavebníctva, roč. VII-1972, č. 8

Foto:

   - vedoucí směny (Vlastimil Harant) u snímače děrných štítků, v pozadí řadič magnetopáskových stojanů
   - operátorka (Alena Černá) nasazuje magnetickou pásku
   - pohled do klimatizovaného sálu počítače v suterénu budovy PŠ Ingstav
         v pozadí
            - dveře do místnosti techniků VS
            - příruční skříň s magnetickými páskami (archiv byl v samostatné místnosti, přístupné ze sálu)
            - řada magnetopáskových stojanů (výroba Tesla Pardubice)
         v popředí
            - snímač děrné pásky
            - operátorská konzola s elektrickým psacím strojem IBM
            - snímače děrných štítků

ČeV - 07/2016