zpracováno "metodou programového popisu", tj. přehledné vyhodnocování alternativ s konkrentím doporučením, ČeV - 13.7.1979, 6 s.