články se věnují strukturovanému programování,
publikace byla svého času doporučena od Doc. Hořejše, tehdy UJEP Brno, cca 110 s.