Tesla Dataservis Praha 1970 - Příručky programátora, překlad: Jiří Kolář - Jiří Fiala - Ivo Machačka - Petr Podešva, 372 s.