... sborník ze semináře v Pardubicích, editor Ivo Machačka ...
ČeV - září 2015