č. 2, ročník XV

>>>  přepsáno též samostatně v rubrice "VS Ingstav Brno v dokumentach", autor Vlastimil Čevela, s. 62-66