... vydáno ke 4. semináři Používání jazyka COBOL v Pardubicích 1976,
autoři Ivo Machačka a Petr Partyk ...
ČeV - září 2015