Vlastimil Čevela - Ingstav Brno a Jana Stojanová - ISGR Bratislava,
složka konceptu vč. vzoru formulářů, sestavená během konzultace ve VS Ingstav dne 20/09/72