inovace pro počítač 3,5 generace, ČeV se spolupracovníky ve VS a v odborných útvarech, 203 s. počítačové dokumentace a 1 mikrofiš,