ručně nakreslené schema, 1 s. A3

sloužilo jako podklad pro jednání po rámcové představě integrované agendy účetnictví

ČeV - 07/2016