... typové algoritmy jako návrhové vzory systémového přístupu a strukturovaného programování ...
Vlastimil Čevela VS Ingstav Brno - metodický návod, typové algoritmy (programovací vzory),
publikováno na semináři Algoritmy ..., rozdáváno na školeních COBOL Tesla 200, opisováno na SOFSEM '75, ...
v r. 1977 dožádáno z Knihovny ČSAV

obsah

 • Úvod
 • Systém uspořádaného programování
 • Podmínky vývoje algoritmu
 • Metodické poznámky
 • Algoritmy
  • Prostá konverze
  • Slučování (základní schema)
  • Slučování (přepínané čtení)
  • Položkové čtení (podprogram slučování)
  • Skupinové čtení (podprogram slučování)
  • Stupňová konverze
 • Literatura
 • Abecední přehledy terminologie
  • anglicko-český slovník

on-line publikování úplného textu příručky se připravuje ...
ČeV - září 2015