podklad pro OTS ASŘP, autor ČeV, 26/09/78, 5 s.

mj. obsahuje podrobnou kalkulaci a počty stran velkých sestav