Velká dokumentační složka, obsahující oficiální dokumenty (příkazy PŘ a EN), texty článků ve Zpravodaji a další související dobové materiály ...

ČeV, listopad 2017