pozvánka na seminář ČSVTS a VUT Brno, hotel International, 19. listopadu 1981,

ref. "Formuláře a počáítačové zpracování dat" - ČeV

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-001125398 / úplný záznam ... knihovny.cz ... MU Brno ... AV ČR Praha ...

cbl00a  

  

... sborník vyžádaných příspěvků - editor Vlastimil Čevela - Ingstav Brno,
vyžádané ilustrace - prog-story dále: cz-kresby-jiriho-franka-uvt-mu-brno
vydáno k 7. semináři Používání jazyka Cobol DT ČTVTS Pardubice ...

ČeV - září 2015 a únor 2019   

 

 

 

 

cbl00b cbl00c cbl00d cbl00e

další vybrané stránky ...:

cbl04

- - -

cbl06

- - -

cbl08

programování jako řešení systému:

cbl12

ČeV - únor 2019

technický projekt oborového řešení ASŘ, zpracovaný ve spolupráci ÚVT Ostrava a Ingstav Brno, Škarka, ČeV a další, 32 s. sestavy a 5 s. tech. zprávy

maa 2/1982, Otto Šmída - Textilana Liberec, počítač M 4030-1, OS/IBM verze 21.8F, 1 s.
upozornění na význam typu uložení numerických dat pro jejich zpracování

 

kompletní č. 7, ročník XXII, obsahuje mj. rozsáhlé materiály z 10. ročníku semináře Výpočetní středisko - VS ' 82

>>>  Metoda systémového popisu, Vlastimil Čevela, s.260-262

referát na semináři Výpočetní středisko 1982, Vlastimil Čevela,

<<<  maa '82/7 s. 260-262 - při vysázení pro tisk nebylo dodrženo předformátování, takže je to hodně zkreslené :o(((

- - - dárce publikace - Petr Podešva - - -
Zpravodaj pro mikroelektroniku a mikroelektronické systémy, 76 s.
TESLA ELTOS Praha, Institut mikroelektronickcých aplikací (IMA)
 
obsah:

 1. Ivan Bičík - Konstrukční řešení mikroelektrických systémů a efektivnost jejich aplikací - 16 s.
 2. Karel Spáčil, Ivan Bičík - Průmyslová stavebnice čs. výroby TEMS 8000 PAS - 9 s.
 3. Miroslav Janda - Mikroprocesorové vývojové systémy - 5 s.
 4. Čestmír Jeníček - Programové vybevní vývojových systémů - 16 s.
 5. Petr Podešva - Příprava expozičních dat pro elektronový litograf BS 600 - 10 s.    <<<
 6. zpráva - Česká konference Komitétu pro aplikovanou kybernetiku - 1 s.
 7. Jiří Zima, Miroslav Reznák - Jednodeskové mikropočítače - 8 s.
 8. zpráva - Studie západoněmeckého ministerstva k mikroelektronice ... - 1 s.
 9. Odborné kurzy TESLA IMA - 2 s.

VŠE Praha - záverečná práce PGS, Marie Jiříčková 1982, podrobný rozbor problematiky a odkazy na podklady, 52 s.

František Tomášek, Česká spořitelna Praha, 4 s., maa 1/1983

!!! - na posl. straně - Jiří Kovářík, PVT Praha - poznámky z 24. BVV - mj. zmínky o tom, co se vystavuje, mj. COM - !!!

ČeV - 07/2016

obsáhlá zpráva, publikovaná v maa 10/1983, Jan Laitl - odb. garant semináře, 4 s.

Vlastimil Čevela, velká složka s programem a příklady - - -

ČeV - 07/2016

VUT Brno - Miloslav Keřkovský (2. přepracované vydání skript), 292 s.

podklad k přednášce v Dopravně inženýrské organizaci Brno, ČeV - 13.2.1985, 3 s. (na cyklostylu, evidovaném)

informace ke 13. celostátnímu semináři DT ČSVTS Praha v IH Moskva Gottwaldov ve dnech 25. až 27. března 1985, 9 s.

gestor a vedoucí panelové diskuze 1. problémového okruhu "Vliv spolehlivosti technickcých prostředků na analytickou, projektovou a programovou přípravu" - ČeV, referát ze sborníku s. 1 až 6

pozvánka na seminář ČSVTS VUT, 1 s., ref. "Informační systém pro potřeby budování ASŘ v n.p. Ingstav Brno" - ČeV

PS GŘ Ostrava - UP Olomouc - ÚVT Ostrava, Václav Škarka
Výzkumný a vývojový ústav pozemního stavitelství (VVÚPS) Ostrava 1985, 57 s.

obsah

 • Metoda popisu systému (systémový popis dle ČeV)
 • Algoritmus
 • Tvorba algoritmu
 • Analýza algoritmu
 • Zápis algoritmu
  • Vývojové diagramy
  • SPR diagramy
  • Dokumentační technika HIPO
  • Rozhodovací tabulky
 • Programovací jazyky
  • BASIC
 • Přehled literatury

ČeV - 07/2016

2. infomace k semináři DT ČSVTS Praha ve dnech 17. až 20. 3. 1986 v GH Moskva, Karlovy Vary, 12 s.

ČeV - člen přípravného výboru, úvodní referát k 2. tématickému okruhu "Vliv kvality a spolehlivosti technických a programových prostředků na činnosti VS" a řízení jeho jednání ve slavnostním sále, text referátu ve sborníku s. 43 až 55.

Popis jazyka - I. a II. část - vydáno 1986
Příručka programátora - vydáno 1987
    autoři: Petr Bílek, Petr Dvořáček, Jan Gruber, Oldřich Přichystal (pouze Popis jazyka), Jiří Šmerk, Vladimír Vérosta

další informace budou doplněny v návaznosti na postup zpracování souvisejících podkladů ...
ČeV - září 2015

Vlastimil Čevela - vyplněný a použitý počítačem tištěný formulář pro zadávání zpracování do provozu, 3 s.

1. verze metodické příručky URS Praha, ČeV - prosinec 1987 - stažená a nepublikovaná, 39 s. a 9 s. příloh

2. verze (v úvodu přepracovaná a publikovaná) příručky ÚRS Praha, ČeV - březen 1988, jinak shodná s 1. verzí

elektronika 2/1989, autor Zdeněk Mařík, stručný pohled, 3 s.

Seznam členů Sdružení uživatelů počítačů JSEP a SMEP s uvedením typů počítačů a roku instalace

      postupně zpracováváno dle publikace ROČENKA 1989 - na soupisu spolupracuje Matěj Čevela
      k datu 15. května byly pořízeny a zpřístupněny všechny firmy A až Z, konkretně cca 3500 počítačů,
      dále jsou různé pohledy: počítače -  dle typudle roku instalace, dle lokality    

další informace budou uvedeny v návaznosti na postup zpracování podkladů ...
ČeV - září 2015

< virtuální sbírkový soubor >

... vydáno jako Sborník odborných prací č. 42 Sdružením uživatelů počítačů JSEP a SMEP v roce 1990,
autoři Jan Měchýř a Blanka Hrušková ...

další informace budou doplněny v návaznosti na zpracování příslušného tématu ...
ČeV - září 2015

Vlastimil Čevela, počítačem tištěná pozvánka s nabídkou školení, příručky a kompilátoru MS COBOL 3.0, 1 s.

PVT Náchod - příklad EXPADB ke konzultaci, 4044 štítků - 70 s.

dialekt MF Professional COBOL

ČeV - 07/2016

Josef Šimoník, Klub 602 asi 1990 (uvedeno chybné duplicitní ISBN), 218 s.

PVT Náchod - podklad ke konzultaci, Projekt MTZ ČKD Hronov, 3 s.

Realizační dokumentace dávkového výpočtového chodu (operogram, sestavy atd)

Čev 07/2016

PVT Náchod - příklad programu EXPAW ke konzultaci, 1193 štítků - 21 s.,

dialekt MF Professional COBOL

ČeV - 07/2016

Diu Jevíčko - přiklad ke konzultaci (velké využívání příkazu "copy"), 66 s.

dialekt Micro Focus COBOL/2

Čev - 07/2016

složka s příklady sestav - část EC1026 (DOS-4) a část PC - řešení převodu z EC do sítě PC v letech 1995-6)

ČeV - 07/2016

Computer Press Brno, 2013, 608 s.

Obsah

 • Předmluva
 • 0 - Úvod
 • 1 - Ukládání dat
 • 2 - Zpracování dat
 • 3 - Operační systémy
 • 4 - Sítě a internet
 • 5 - Algoritmy
 • 6 - Programovací jazyky
 • 7 - Softwarové inženýrství
 • 8 - Datové abstrakce
 • 9 - Databázové systémy
 • 10 - Počítačová grafika
 • 11 - Umělá inteligence
 • 12 - Teorie vyčíslitelnosti
 • Přílohy
  • A- Kódování ASCII
  • B - Obvody pro manipulacemi s reprezentacemi dvojkového doplňku
  • C - Jednoduchý strojový jazyk
  • D - Vysokoúrovňové programovací jazyky
  • E - ekvivalence iterativních a rekurzivních struktur
  • F - odpovědi na otázky a cvičení k jednotlivým kapitolám
 • Rejstřík

 

ČeV, květen 2021

Adam Junek, Lidové noviny, 2 s., 1. února 2016

ČeV - 07/2016

rozhovor s Janem Sokolem v Magazínu Pátek LN - bohužel neuvádějí na stránkách datum :o(, 5 s.

Jaroslav Král, ČVUT Praha, 11 s.
asi ve sborníku SOFSEM nebo Algoritmy vo Výpočtovej technike - rok xxxx

ČeV - 07/2016

formulář se vzorem číslic OCR-B - originál se 3 kopiemi (s černými kopírovacími papíry), 1 s.

ČeV - 07/2016

Jaroslav Král, ČVUT Praha, 12 s.,
asi ve sborníku SOFSEM nebo Algoritmy vo Výpočtovej technike - rok xxxx

ČeV - 07/2016