Seznam členů Sdružení uživatelů počítačů JSEP a SMEP s uvedením typů počítačů a roku instalace

      postupně zpracováváno dle publikace ROČENKA 1989 - na soupisu spolupracuje Matěj Čevela
      k datu 15. května byly pořízeny a zpřístupněny všechny firmy A až Z, konkretně cca 3500 počítačů,
      dále jsou různé pohledy: počítače -  dle typudle roku instalace, dle lokality    

další informace budou uvedeny v návaznosti na postup zpracování podkladů ...
ČeV - září 2015

< virtuální sbírkový soubor >