PS GŘ Ostrava - UP Olomouc - ÚVT Ostrava, Václav Škarka
Výzkumný a vývojový ústav pozemního stavitelství (VVÚPS) Ostrava 1985, 57 s.

obsah

 • Metoda popisu systému (systémový popis dle ČeV)
 • Algoritmus
 • Tvorba algoritmu
 • Analýza algoritmu
 • Zápis algoritmu
  • Vývojové diagramy
  • SPR diagramy
  • Dokumentační technika HIPO
  • Rozhodovací tabulky
 • Programovací jazyky
  • BASIC
 • Přehled literatury

ČeV - 07/2016