2. infomace k semináři DT ČSVTS Praha ve dnech 17. až 20. 3. 1986 v GH Moskva, Karlovy Vary, 12 s.

ČeV - člen přípravného výboru, úvodní referát k 2. tématickému okruhu "Vliv kvality a spolehlivosti technických a programových prostředků na činnosti VS" a řízení jeho jednání ve slavnostním sále, text referátu ve sborníku s. 43 až 55.