VUT Brno - Miloslav Keřkovský (2. přepracované vydání skript), 292 s.