... vydáno jako Sborník odborných prací č. 42 Sdružením uživatelů počítačů JSEP a SMEP v roce 1990,
autoři Jan Měchýř a Blanka Hrušková ...

další informace budou doplněny v návaznosti na zpracování příslušného tématu ...
ČeV - září 2015