pozvánka na seminář ČSVTS a VUT Brno, hotel International, 19. listopadu 1981,

ref. "Formuláře a počáítačové zpracování dat" - ČeV