- - - dárce publikace - Petr Podešva - - -
Zpravodaj pro mikroelektroniku a mikroelektronické systémy, 76 s.
TESLA ELTOS Praha, Institut mikroelektronickcých aplikací (IMA)
 
obsah:

  1. Ivan Bičík - Konstrukční řešení mikroelektrických systémů a efektivnost jejich aplikací - 16 s.
  2. Karel Spáčil, Ivan Bičík - Průmyslová stavebnice čs. výroby TEMS 8000 PAS - 9 s.
  3. Miroslav Janda - Mikroprocesorové vývojové systémy - 5 s.
  4. Čestmír Jeníček - Programové vybevní vývojových systémů - 16 s.
  5. Petr Podešva - Příprava expozičních dat pro elektronový litograf BS 600 - 10 s.    <<<
  6. zpráva - Česká konference Komitétu pro aplikovanou kybernetiku - 1 s.
  7. Jiří Zima, Miroslav Reznák - Jednodeskové mikropočítače - 8 s.
  8. zpráva - Studie západoněmeckého ministerstva k mikroelektronice ... - 1 s.
  9. Odborné kurzy TESLA IMA - 2 s.