SOFSEM '74 - Jiří Hořejš - separát příspěvku ve sborníku 1974, 48 s.