pozvánka a program sympózia v hotelu Patria na Štrbském Plese ve dnech 23. až 27. dubna 1979, vč. pozn. asi 20 s.

prezentace algoritmu "Elementární aktualizace sekvenčního datového souboru" (rozsah 10 s. - text není) - ČeV