... sborník z velkého podnikového semináře Ingstavu Brno ...

... veliká akce pobočky ČS VTS Ingstav Brno ...
hlavní náměty - strukturované programování a provoz zavřených dveří, obsáhlý sborník, seznam účastníků, ...
fungoval jsem jako iniciátor a obsahový garant - podklady jsou připravovány - ČeV

konkretní zajímavosti v archivu redaktora:

  • pozvánka na seminář - 1 str., tištěná na počítači
  • obsáhlý seznam účastníků (údajně následně využit pro semináře v Havířově)
  • popis Normy Řízení VS Ingstav - jistou formou předchůdce norem ISO 9001
  • popis standardních programů VS Ingstav - DB, TB a moduly (mj. úsporné ukládání data MMRR)
  • příklad strukturovaného programu (M. Buršík)
  • zvané přednášky VS Ingstav - Martin Tuček, Jiří Pressfreund, Vlastimil Čevela a Miroslav Dostál
  • zvané pořednášky cizí - Lacko (TOS Kuřim), Švarc (DS Olomouc), Macháň (Tesla Rožnov)