9 s. počítačové dokumentace a vzor formuláře, ČeV - 28. 11. 1979