2. informace k 7. semináři DT ČSVTS Praha s mezinárodní účastí v GH Moskva Karlovy Vary ve dnech 19. až 23. března 1979, 8 s.

avizovaný referát: "Racionalizace činnosti programátora a unifikace některých funkcí v systému práce VS" - ČeV