autoři: Ivo Machačka, Jan Pavlů, SNTL Praha, 212 s., 1. vydání náklad 20.200 v., 4. vydání náklad 20.000 v.

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000264117 - /