autoři: Tomáš Trpišovský, Vojěch Zeman, 192 s. a 6 příloh, náklad 1.500 v.

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000573802 - /