autor: Jiří Vensara, Tesla Eltos Praha, 50 s., náklad 1.000 v.

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000179810 - /