6/30 - text příspěvku - Jiří Prokop / Čokoládovny Praha - 9 s.

metasystém  (! knihovny, zdroje a DŠ popisu-PG),  aplikovaná_matematika  (! precendenční analýza - vazby),  dokumentace_a_standardy  (metasystém a počítačová dokumentace),