10/25 - text příspěvku - Jiří Turjanica / PVT Brno - 9 s.

metodiky_projektování  (! konverze vstupních dat v servisním VS),  algoritmy  (! dávkové konverze vstupních dat),