8/25 - text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno, Přemek Fiala / VÚZT Brno, 17 s.

texty  (! textové editory na PC),  národní_prostředí  (čeština v textových editorech),  PC_aplikace  (textové editory a čeština),