19/25 - text příspěvku - Bohumil Krejčiřík / xxx, 9 s.

metasystém  (využití editoru a textových souborů),  EC_počítače