25/30 - text příspěvku - Miroslav Beneš / VUT Brno - 9 s.

Pascal  (rozšíření pro interaktivní aplikace),