7/27 - text příspěvku - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 4 s.

databanky_objektové  (! souvislosti OO a relačního DB modelu),  objektové_programování  (! perzistentní objekty),