20/27 - text příspěvku - Jiří Šlegr / SPT Telecom Praha - 6 s.

kvalita_SW  (vliv řízení konfigurace SW),  konfigurační_řízení  (! správa konfigurace SW),