S postupným snižováním limitů výše zmíněného západního embarga na dodávaný hardware i software počítačů IBM se tak postupně nejen rozšířila vnitřní paměť systému IBM 370, ale 30 MB disky byly posíleny o 100 MB disky a ke konci osmdesátých let byl procesor IBM 370 nahrazen procesorem IBM 4341 s větší vnitřní pamětí i s pevnými disky o celkové kapacitě 10 GB. Takovýto systém pak v OKD pracoval až do poloviny devadesátých let minulého století. V té době už počet zaměstnanců OKD klesl z původních přes 100 tisíc jen na řádově desetitisíce důlních i nedůlních pracovníků.

   Původně používané dávkové a agendově orientované zpracování dat bylo postupně nahrazováno transakčně a databázově orientovanými úlohami a systémy a od roku 1996 bylo v OKD nasazeno celkem 5 systémů IBM AS/400, na nichž byly implementovány skoro všechny moduly systému SAP. V té době to byla jedna z největších implementací systému SAP na platformě AS/400 na celém světě.

Karel Metzl - Opava, duben 2015