@@@ novinky |

   Instalace počítače Robotron EC1040 někdy v 70-tých letech byl v OKD krok nazpátek, na který se nedá zapomenout. Po počítači IBM 370 jsme spadli na nedokonalou kopii starší verze IBM 360.

 

   První náraz byl, když přijeli systémoví programátoři firmy Robotron, aby vygenerovali operační systém. Překvapilo nás, že si na to vyhradili celý týden. Věděli jsme, že to vyžaduje jednu, maximálně dvě směny. První systém IBM také generovali pracovníci firmy, ale celou dobu jsme my systémáci byli u toho, diskutovali jsme o parametrech a učili se. Pracovníci Robotronu vyžadovali zcela uzavřený sál a jakoukoliv spolupráci odmítali. 

   Po týdnu jsme to pochopili. Jednak při generování jasně vykukovaly různé výpisy, které ukazovaly na původ „originálního německého“ systému a navíc pracovníci evidentně neměli mnoho zkušeností. Byli přitom až příliš  sebevědomí, takže se s námi odmítali bavit a pokud ano, tak jen německy. Když nám systém předávali, tak jsme je upozornili, že nám nevyhovují přednastavené akce u kompilátorů a žádali jsme je, aby je upravili podle našich požadavků. Je to přece jednoduché - stačí přestavit pomocí firemního programu některé bity v hotovém systému. Ve vidině, že by museli opakovat týdenní generování, je opustila národní hrdost a byli ochotni s námi komunikovat a to dokonce anglicky. Přiznali, že v jejich systému chybí utilita ke změně, ale mají tzv. referenční operační systém, kde by měla být. To byl původní systém IBM 360 - ale samozřejmě neuměli potřebnou utilitu používat. Přestože my jsme její ovládání znali nazpaměť, přinesli jsme demonstrativně manuál firmy IBM a systém upravili.

   Největší slabinou počítače Robotron byly bulharské disky. Nejen svoji nízkou kapacitou 7 MB, ale hlavně svou spolehlivostí. Velmi často docházelo ke kontaktu hlaviček s diskem a jeho zničení. Pokud to byl systémový disk, znamenalo to pro nás obnovení systému včetně následků pro programátory, kteří museli programy opravovat z den staré verze a znovu kompilovat.

   Na druhé straně znamenal pro nás Robotron i určitý lidský přínos. Zatímco IBM pořádalo tzv. zahraniční školení v tuzemsku, tak na školení Robotronu jsem vyjížděli skutečně do zahraničí do Lipska. A to se dalo využít. Protože ve školicím středisku měli k dispozici málo učeben a možná i málo učitelů, tak se učilo na směny a měli jsme tak i dost volného času. Ještě teď vzpomínám na krásné koncerty v nejmodernější koncertní síni, kde těsně před koncertem prodávali neobsazená místa za opravdu nízkou cenu. Výhodné byly i nákupy u nás nedostatkového zboží eventuelně výměna nevyužitých marek na bony.

Karel Metzl - Opava, říjen 2015
<<<  Decentralizace pořizování dat v OKR a EC 1040