zdrojový text programu - autor: Branislav Lacko, 1972, 11 s.

poznámka autora:
Tisk není kvalitní! - bubnové tiskárny tehdy kvalitou tisku nevynikaly, na kvalitní tiskařské pásky nebyly peníze atd.
O programovém vybavení počítače D21 včetně informace o jazyku ALGOL-GENIUS se připravuje obsáhlejší, samostatný text. 

ČeV, srpen 2017