rubrika je zatím rozpracovaná a neuspořádaná - vše nejde dělat najednou, omlouvám se :o) - ČeV, únor 2019

aneb Jak to přišlo,
že po sametové revoluci byla výpočetní střediska u nás zrušena

Motto: K paměti na povinnou školní četbu J.Nerudy /1/
@@@ novinky & komentáře  |  autor: Branislav Lacko duplicita >>> PG-TSW 1995/27
<<<  souhrnné historické pohledy

zdrojový text programu - autor: Branislav Lacko, 1972, 11 s.

poznámka autora:
Tisk není kvalitní! - bubnové tiskárny tehdy kvalitou tisku nevynikaly, na kvalitní tiskařské pásky nebyly peníze atd.
O programovém vybavení počítače D21 včetně informace o jazyku ALGOL-GENIUS se připravuje obsáhlejší, samostatný text. 

ČeV, srpen 2017

text příspěvku - autor Branislav Lacko, 19 s., Publikováno ve sborníku semináře: MSP2001 – Modelování a simulace projektů, VUT v Brně 2001 Brno, str.5-20 (ISBN 80-214-1734-X)

ČeV, březen 2019

Pamětníci prvních počítačů odcházejí

   Dne 6. ledna 2018 naposledy vydechl jeden z pamětníků doby prvních počítačů a zavádění výuky programování u nás - doc. RNDr. Ing. Josef NEDOMA, CSc.

   Byl mezi těmi, kteří již v roce 1959 na VUT v Brně pod vedením prof. Brejchy vytvořili skupinu učitelů zabývajících se programováním (M. Fendrych, V. Kudláček, Miklíček, Frant. Fiala, Ivo Rosenberg, Josef Nedoma a Jar. Vlach). V roce 1961 se podařilo za podpory průmyslových podniků zakoupit pro VUT v Brně počítač LGP 30. Tentýž získala současně i MFF UK v Praze. Byly to prvé dva počítače v resortu školství ČSR. Přitom počítač LGP 30 v nově zřízené Laboratoři počítacích strojů VUT v Brně na ulici Údolní byl prvním počítačem na Moravě. Od tohoto okamžiku cvičení z programování již mohla probíhat na počítači. Výuky programování i sestavování programů pro praktické aplikace se zúčastňoval jako pracovník Katedry matematiky a později jako pracovník LPS VUT i doc. J. Nedoma.

   Doc. Nedoma velmi byl velkým propagátorem programovacího jazyka ALGOL 60, který vyučoval nejen v rámci výuky studentů na VUT, ale později i ve výpočetních střediscích brněnské aglomerace, např. ve výpočetním středisku TOS KUŘIM, které bylo vybaveno samočinným počítačem DATA SAAB D21, u kterého se používal programovací jazyk ALGOL-GENIUS. Jeho vzpomínky na tuto dobu jsou popsány v Almanachu LPS VUT, který byl vydán u příležitosti 10. výročí jejího založení (viz "1962-1972 / LPS VUT ..." - [Nedoma] ^^^ štítek).

   Doc. Nedoma vyučoval matematiku na VUT dlouhá léta. V poslední době na katedře matematiky Fakulty strojního inženýrství a externě vyučoval i na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Věnoval se hlavně numerické matematice, nejvíce optimalizaci, a jako jeden z prvních metodě nejmenších čtverců. Byla to právě numerická matematika, která jej přivedla k používání počítačů a k problematice jejich programování. Napsal celou řadu publikací pro podporu výuky matematiky nebo výuky programování, odborných článků a odborných publikací vydaných v tuzemsku i v zahraničí.

Čest jeho památce!

Branislav Lacko, leden 2018

Lacko 2021

   
   Názorově nejbližší dávný kolega, se kterým se už od 70-tých let minulého století snažíme popularizovat systémové myšlení a související přístupy, je autorem teorie, která stojí za zaznamenání. ...

text příspěvku - 1 s. 

   "Systémové pojetí", jak v názvu své nejobsáhlejší knihy píše prof. Přemysl Janíček^^^, totiž není nic jiného, než "Hledání souvislostí" a TeDUZ do tohoto vymezení určitě patří. ... 

Vlastimil Čevela - říjen 2021, foto kolegy Lacka na konferenci tmb2021 - autor Jan Franců