Pamětníci prvních počítačů odcházejí

   Dne 6. ledna 2018 naposledy vydechl jeden z pamětníků doby prvních počítačů a zavádění výuky programování u nás - doc. RNDr. Ing. Josef NEDOMA, CSc.

   Byl mezi těmi, kteří již v roce 1959 na VUT v Brně pod vedením prof. Brejchy vytvořili skupinu učitelů zabývajících se programováním (M. Fendrych, V. Kudláček, Miklíček, Frant. Fiala, Ivo Rosenberg, Josef Nedoma a Jar. Vlach). V roce 1961 se podařilo za podpory průmyslových podniků zakoupit pro VUT v Brně počítač LGP 30. Tentýž získala současně i MFF UK v Praze. Byly to prvé dva počítače v resortu školství ČSR. Přitom počítač LGP 30 v nově zřízené Laboratoři počítacích strojů VUT v Brně na ulici Údolní byl prvním počítačem na Moravě. Od tohoto okamžiku cvičení z programování již mohla probíhat na počítači. Výuky programování i sestavování programů pro praktické aplikace se zúčastňoval jako pracovník Katedry matematiky a později jako pracovník LPS VUT i doc. J. Nedoma.

   Doc. Nedoma velmi byl velkým propagátorem programovacího jazyka ALGOL 60, který vyučoval nejen v rámci výuky studentů na VUT, ale později i ve výpočetních střediscích brněnské aglomerace, např. ve výpočetním středisku TOS KUŘIM, které bylo vybaveno samočinným počítačem DATA SAAB D21, u kterého se používal programovací jazyk ALGOL-GENIUS. Jeho vzpomínky na tuto dobu jsou popsány v Almanachu LPS VUT, který byl vydán u příležitosti 10. výročí jejího založení (viz "1962-1972 / LPS VUT ..." - [Nedoma] ^^^ štítek).

   Doc. Nedoma vyučoval matematiku na VUT dlouhá léta. V poslední době na katedře matematiky Fakulty strojního inženýrství a externě vyučoval i na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Věnoval se hlavně numerické matematice, nejvíce optimalizaci, a jako jeden z prvních metodě nejmenších čtverců. Byla to právě numerická matematika, která jej přivedla k používání počítačů a k problematice jejich programování. Napsal celou řadu publikací pro podporu výuky matematiky nebo výuky programování, odborných článků a odborných publikací vydaných v tuzemsku i v zahraničí.

Čest jeho památce!

Branislav Lacko, leden 2018