autor: Branislav Lacko  |   O virtuální expozici prog-story

... Příběh se stává a zapadá a nikdo jej nevypráví. Potom někde žije člověk, odpoledne jsou horká a marná a přijdou vánoce a člověk umírá a na hřbitov přibude nová deska se jménem. Dva, tři, muž, žena, bratr, matka nosí ještě několik roků to světlo, tu legendu v hlavě, a potom také umřou. Pro děti je to už jenom starý film, nezaostřená aura rozlité tváře. Vnuci nevědí nic. A ostatní lidé zapomenou. Po člověku není už ani jméno, ani vzpomínka, ani prázdno. Nic. ...

Josef Škvorecký: Legenda Emöke - Nakladatelství Československý spisovatel, Praha, 1963, 78 stran, napsáno v roce 1958


   Právě portál prog-story se snaží, aby to NIC nezůstalo po snažení a příbězích tisíců lidí, kteří v minulém století u nás z nulového základu uvedli do běžné každodenní praxe úplně nový technický obor - programování a nasazení počítačů. Kolega Vladimír Vérosta ve své eseji vypráví o tom zanikání také, ale Josefovi Škvoreckému se to podařilo v několika větách. Primárně je to o zapomenutí na člověka po kterém nic nezbude. Ale je to automaticky i o zapomenutí toho co a jak ten člověk dělal a udělal.

Lysice, listopad 2016