text příspěvku - autor Branislav Lacko, 19 s., Publikováno ve sborníku semináře: MSP2001 – Modelování a simulace projektů, VUT v Brně 2001 Brno, str.5-20 (ISBN 80-214-1734-X)

ČeV, březen 2019