Náš podnik Ingstav Brno nejprve ještě neměl počítač, a tak jsme od jara 1970 ladili programy v Cobolu na počítači TESLA 200 v brněnském závodě PORS* na ulici Zubatého.

To byl podnik se závody po celé republice, který zajišťoval zpracování dat pro zásobování potravinářského maloobchodu v celostátní síti prodejen PRAMEN-ZDROJ* - prvotní doklady se na závodech denně centrálně děrovaly i zpracovávaly a výstupní sestavy se pak v noci dodávkovými auty rozvážely uživatelům. Měl jsem tak možnost sledovat, jak se původně volné strojové hodiny velice brzy zaplnily na třísměnný rutinní provoz.

   Ve VS Ingstav se díky pokrokovému vedení podniku již od roku 1969 postupně vytvořil tým asi deseti vysokoškoláků, kteří zajistili analyticko programátorskou přípravu v předstihu tak, že počítač TESLA 200, instalovaný někdy v létě roku 1971 v suterénu nové budovy PŘ na Koněvově ulici, jel od počátku dokonce v nepřetržitém provozu, tj. většinou včetně sobot a nedělí. Důvodem bylo nejen převzetí agend evidence materiálu a ostatních ze strojně početní stanice SPS* na Kroftově ulici v Žabovřeskách, ale i průběžná údržba programů a další vývoj, tehdy značně náročný na strojový čas (překlad většího programu Cobol trval cca 45 minut ! - počítač Tesla 200 tehdy ještě neměl disky). 

   Materiálová evidence pro všechny sklady a stavby podniku v té době představovala každý měsíc vyděrování asi 80.000 řádků z prvotních dokladů a jejich přiřazení k cca 150.000 položkám stavů zásob na skladových kartách. Zahájení zpracování na počítači znamenalo nejen jednorázové pořízení dat, uložených na 90-ti a 80-ti sloupcových děrných štítcích, ale samozřejmě též programové a organizační zajištění nového zpracování, při kterém se už data pořizovala děrováním do 8-mi stopé děrné pásky. Jednotlivé průběžné kontrolní a závěrkové programové chody potřebovaly na počítači celkem asi 100 hodin rutinního strojového času měsíčně. Uživatele zastupovala zkušená podniková materálová účetní paní Beránková, která důsledně trvala na tom, že v závěrce to muselo souhlasit "do halíře". . .

Modřice - leden 2015