V době "pražského jara 1968" mi bylo 30 let, pracovně jsem dosáhl zajímavé pozice samostatného projektanta, ale v dobovém kontextu jsem jako "nestraník" patřil do druhořadé kategorie. A tak mě natolik oslovilo tehdejší demokratické oživení s perspektivou nápravy dosavadních poměrů, že jsem "u toho chtěl být" a přihlásil jsem se do KSČ.

Hned v roce 1970 byly prověrky, při kterých mě vyškrtli ze strany a tím jsem se dostal až mezi lidi třetí kategorie. V rámci podnikového ředitelství Ingstavu to naštěstí kromě ztráty možnosti postupu nemělo žádné jiné důsledky, ale pravdou je, že mi to účinně zablokovalo několik pokusů o získání přiměřeného místa v jiném podniku. Interně se to v mém případě za těch 20 let projevilo vlastně jen dvakrát. Poprvé v roce 1974, když odešel šéf, který mě přijímal a měl jsem jako jeden z vedoucích programátorů-analytiků postoupit z pozice 2. zástupce vedoucího VS na 1. zástupce a řekli mi "ty máš bratra v emigraci a jsi vyškrtnutý ze strany, tak jsme tě ani nenavrhovali".

   Podruhé to bylo v roce 1986, kdy jsem řídil přechod Tesla 200 na EC 1026 všech 5 analyticko-programátorských oddělení (celkem asi 20 lidí). Vedoucí provozu a stranické skupiny VS, spolu s předsedou celozávodního výboru KSČ na jednání u ekonomického náměstka předložili vedoucímu VS (nestraníkovi) požadavek, že má moji pozici převzít kolega, systémový programátor. Byl to straník, který dal výpověď a protože by to oslabilo pozici strany ve VS (z 50 lidí jich bylo jen pár), tak ho chtěli vyšší funkcí uplatit, aby neodcházel. Na poradě vedení nám to šéf otevřeně přednesl s tím, že "ale plat by ti Vlastíku zůstal ...". Všichni vedoucí oddělení, které jsem řídil se jednoznačně postavili proti, protože dobře znali rozdíl mezi potřebnou a nově navrhovanou kvalifikací. Detaily dalšího vývoje jsem neznal, změna se neuskutečnila a kolega odešel - byl to však pro mě důvod k vážnému zamyšlení. Jeho výsledkem bylo, že jsem požádal o zproštění z řídící funkce a věnoval jsem se samostatnému projektu pro oblast "materiál".

...

ROZPRACOVÁNO a zatím nedokončeno - ČeV, červenec 2020