Počátky setkání s hudbou jsou zmíněny v úvodním článku "@životního příběhu". Na jedenáctiletce jsme pak vytvořili menší big-band, se kterým jsme hráli na řadě různých školních i veřejných akcí.

O pár let později, asi ve 3. ročníku na studiích v Praze, jsem hru na klavír nějakou dobu uplatnil ve studentském dixielandu, ale vzhledem k náročnosti studia jsem ve 4. ročníku muzicírování zanechal.

   Možnost zahrát na akordeon byla vítaným zpestřením při čtvrtletních setkáních spolupracovníků VS Ingstav a moje klavírní preludování k tanci bylo nejen oceněno na semináři Sofsem 75, ale později dokonce jedním z důvodů k pozvání, abych se stal členem organizačního výboru celostátního semináře Výpočetní středisko. 

..

ROZPRACOVÁNO a zatím nedokončeno - ČeV, červenec 2020