... články s autorskou nebo obsahovou účastí redaktora prog-story (ČeV) - dále viz [ @ příběh ... ] ^^^ štítek

... Ingstav Brno patřil k největším stavebním podnikům v Československu. Jeho náplní byly především přehrady (Vír, Kružberk, ... později Nové Mlýny, Dalešice či Dlouhé Stráně, ...) a další vodohospodářské stavby (např. úpravny vody, kanalizační čistírny, závlahy, ...). Koncem 60-tých let připravoval velice významnou vlastní investici. Tou byla stavba nové budovy podnikového ředitelství (PŘ) na Koněvově 55, nyní Vídeňské ulici. Po dokončení v roce 1971 to údajně byla nejmodernější, už tehdy kompletně klimatizovaná, administrativní budova v Brně. Dvojité skleněné opláštění, halové kanceláře a v suterénu prostor pro počítačový sál a provoz VS s počítačem 2,5-té generace Tesla 200. Ingstav byl totiž první v rámci obou rezortů, tj. českého a slovenského stavebnictví, který si hodlal pořídit vlastní podnikový počítač.

   Iniciátorem pořízení počítače byl moderně uvažující ekonomický náměstek Ing. Antonín Fornůsek. Ten také prosadil, že již v roce 1969 byl v ekonomickém úseku zřízen odbor Výpočetní středisko (VS), ve kterém ještě v říjnu pracovali jen 2 lidé - vedoucí VS a vedoucí provozu. Na přelomu let 1969/1970 však již desítka inženýrů v analyticko-programátorských odděleních absolvovala základní školení a zahájila intenzívní analyticko-programátorskou přípravu. Jejím cílem bylo k termínu předpokládané instalace nového počítače v roce 1971 na něj převést dosavadní děrnoštítkové agendy, dosud zpracovávané ve strojně početní stanici v Brně na Kroftově ulici. ...

 

.. ROZPRACOVÁNO ...

   Převedení realizovaného informačního systému, naprogramovaného v jazyku COBOL, z počítače Tesla 200 na EC 1026 bylo v zásadě možné dvěma způsoby. Analyticky méně náročný je "mechanický převod", kdy se ve zdrojových textech přiměřeně ošetří formální rozdíly v syntaxi obou dialektů a nově vytvoří pouze specializované úseky, nestandardní podprogramy a ovládací příkazy, zatímco logika zpracování (algoritmy) se nemění. Anebo se provede celková "inovace" s odstraněním zbytečných nebo zastaralých úseků a využijí se možnosti nového prostředí, ale to vyžaduje dobrou znalost a revizi logiky, což bývá výrazně náročnější.

   Moje původní představa byla, že převod využijeme k "inovaci" analyticko-programátorského řešení a k většímu propojení dosud poměrně izolovaných agend. Postupně se však začalo ukazovat, že to z řady důvodů není reálné - nedostatečná kapacita počítače i vývojářů, chybějící detailní znalost problematiky i motivace k náročnějšímu přístupu, termínový tlak na ukončení převodu a další. Když jsem si k tomu přidal zmíněnou ukázku "podpory" mojí integrátorské pozice, tak jsem požádal šéfa, abych se namísto řízení všech oddělení mohl spolu s nedávno přijatým novým kolegou intenzívně věnovat převodu materiálové oblasti, se kterou jsme před lety začínal.