Jaroslav Kříž, Ústředí pro rozvoj automatizace a VT, 3 s.

02

03

04b