@@@ novinky & komentáře  |  PRŮVODCE  |  dále ^^^ štítek

Výroba 1956-1961, instalace v ČSSR v roce 1961:
   - UK Praha - MFF
   - VUT Brno - LPS (na fotografii - jedná se o 1. číslicový počítač v Brně a na Moravě vůbec)
   - Hydrostav Bratislava, pak SVŠT Bratislava (zmiňuje R. Filustek - SAV)

img 6575

foto Branislav Lacko, text ČeV - říjen 2020